Wat zijn de kosten voor de deelnemers?

Kunstenaars betalen voor hun deelname € 25 euro.

Ook het bestuur van Schik in Kunst heeft te maken met sterk gestegen kosten voor drukwerk, adverteren, huur van de Blinkerd, website hosting enzovoort.

Vandaar dat we ons genoodzaakt zagen om de bijdrage iets te verhogen ten opzichte van eerder edities.

Inschrijven