Privacy Beleid

De Stichting Schik (hierna SCHIK) heeft als doel het bieden van een podium aan professionele en serieuze amateurkunstenaars met een aantoonbare binding met Schoorl. Wij verzamelen gegevens om bij evenementen door SCHIK georganiseerd de deelnemers, sponsoren en andere belanghebbenden adequaat te kunnen informeren. Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen in een bestand bewaren. Het Bestuur van SCHIK bewaart in haar administratie de volgende gegevens:
voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Deze gegevens worden beheerd door de secretaris en penningmeester en zijn in te zien door het Bestuur. De gegevens staan op een beveiligde computer. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven. U heeft als geregistreerde recht op informatie, inzage, correctie, verwijdering van uw gegevens. Uw verzoek kunt u sturen naar secretaris@schikinkunst.nl.

Terug naar de homepagina